Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να προσεγγίσουν τη βυζαντινή τέχνη γενικά και να κατανοήσουν τη σχέση της με την χριστιανική θρησκεία,
  • να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της βυζαντινής τέχνης (υπερβατικός χαρακτήρας, ιδεατός κόσμος, ο ναός αποτελεί μικρογραφία του σύμπαντος), που αντανακλούν τις δογματικές αλήθειες και
  • να αντιληφθούν την κοσμική πλευρά της βυζαντινής τέχνης.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων