Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της Λακωνίας,
  • να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων,
  • να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης του τόπου,
  • να αναγνωρίζουν ότι οι χάρτες είναι εργαλεία μελέτης του χώρου και να αποκωδικοποιούν τα σύμβολά τους,
  • να διακρίνουν τη διαφορά στα είδη χαρτών (ιστορικοί, πολιτικοί, εθνολογικοί, γεωμορφολογικοί, γενικοί κ.ά.) και να κατανοήσουν τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτούς,
  • να προσανατολίζονται στο χώρο, με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας,
  • να αντιληφθούν την οργάνωση του χώρου της Λακωνίας κατά τη βυζαντινή εποχή, δηλαδή τη σχέση του Μυστρά με τους υπόλοιπους βυζαντινούς οικισμούς και
  • να αποκτήσουν αγάπη για τη χώρα και τον τόπο τους.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων