αρχή
αρχική
οδηγός χρήσης
εκτύπωση
Η βυζαντινή πόλη - το παράδειγμα του Μυστρά  Μυστράς, η πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως  Η πνευματική ζωή  Άνθρωποι στην πόλη
Η πνευματική ζωή
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
Εικόνα
45. Στις τοιχογραφίες της
Περιβλέπτου εικονίζεται ζεύγος
κτητόρων της μονής.

Οι μεγάλες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποτελούν, κατά κύριο λόγο, τους χώρους όπου αναπτύσσεται η πνευματική δραστηριότητα, δεδομένου ότι ενθαρρύνεται από την οικονομική υποστήριξη των αρχόντων που ζουν σε αυτές. Κέντρο, βέβαια, της πνευματικής δημιουργίας παραμένει η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας.

Κατά την τελευταία περίοδο ζωής της αυτοκρατορίας, η διοικητική της διάσπαση δημιούργησε και άλλα κέντρα με σοβαρή πολιτισμική παραγωγή (Νίκαια, Τραπεζούντα, Θεσσαλονίκη, Μυστράς).

Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο Μυστράς, ο οποίος γνωρίζει εξαιρετική πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση. Σε αυτό συντελούν η συγκέντρωση στην πόλη ενός κύκλου αριστοκρατών, λογίων και καλλιτεχνών, η διοίκηση της από μέλη της ίδιας της αυτοκρατορικής οικογένειας και, τέλος, το ενδιαφέρον των ίδιων των αυτοκρατόρων γι’ αυτή, που αποδεικνύεται και με τις επισκέψεις που πραγματοποιούν. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ευνοούν την πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής, σε άμεση πάντα εξάρτυση από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, οι δεσμοί με την οποία ποτέ δεν διακόπηκαν.

 

< προηγούμενη σελίδα
Γλωσσάρι Χρονολόγιο Βιβλιογραφία
οδηγίες χρήσης | συντελεστές | για τον εκπαιδευτικό