Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Ephorate of Antiquities of Thessaloniki City


Director:

Kanonidis Ioannis
email: ikanonidis@culture.gr

Dependent Departments:

Contact Info: