Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


To the ship and the shore of the sea' ('επί νήα θοήν και θίνα θαλάσσης'), Ministry of Culture, Ephorate of Underwater Antiquities
A guide including the activities of the Ephorate of Underwater Antiquities until 1999.

Year:

01/01/1999 - 31/12/1999

Related services:

Personnel:

Archaeologists of the Ephorate of Underwater Antiquities

Tags:

 
Calendar
Events