Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Conservation of a part of a wide-bowled vessel from Modi island
The conservation work that was performed included desalination, mechanical cleaning, identification of ceramic sherds, drying, soldering and documentation of the procedure. For the desalination procedure, the method of the static immersion was chosen. This is a time consuming stage of the conservation . The fragments are immersed in successive baths of seawater – water from the water supply system – deionized water. The transition from one stage to the other is realized according to the conductivity measurement. The desalination is considered complete, when the conductivity values are close to the conductivity value of the water of mains water supply.
The purifying was performed entirely by mechanical means. Scalpels, chisels, hammers, ram with attached scalpel blade, wheel with milling machine and cutting discs and ram with spike were used. Occasionally it was considered essential to create holes with a ram to the massive depositions, so that either by means of water or by procedures of wetting – drying to loosen their adhesion with the ceramic substrate . The cleaning was performed in two stages: the first during the desalination procedure and the second after the drying procedure.
The drying of the fragments was assisted by solution of ethyl alcohol and deionized 1:1 and finally by solution of ethyl alcohol. The soldering of the fragments was conducted with glue Paraloid B72. Aesthetic restoration cannot be achieved in the particular finds since the underwater research is in progress.
The state of preservation of the finds in contrast to the massive compact crust makes the conservation procedures time consuming and laborious.
To a small percentage, limestone aggregates, in the formation of which participate polyxetes canals, sponges, worms, corals, shells, stones, sand and shells of other organisms, are indicated. The polyxetes canals that can be noted are formed by worms of the Annelida Polychaeta class, of the Serpulidae family and of Pomatoceros genus. Initially, on the fragments surface calcium deposits were recognized , which consisted of calcified red algae, polyxetes canals, bryozoas, sediments of calcium carbonate deposition and coverings of floristic nature.
The significance of conservation, beyond salvage and restoration of the artifact, lies and on the potentiality of its scientific exploitation (study- promotion - exhibition).

Funding: Ministry of Culture and Sports

Images:

Year:

01/01/2009 -

Related services:

Personnel:

Smaragda Symeonidou
Conservator

Paizi Despoina, Papanikou Spyridoula
Conservators

Bibliography:

  • Pearson, C.1987:Conservasion of Ceramics Glass and Stone in The conservation of marine Archaeological Obiects., C. Pearson (ed) Butterworths, 1987, London, 253-267
  • Λαμπρόπουλος, Β. 1993 Κεραμεικά: Τεχνολογία, Διάβρωση και Συντήρηση Αθήνα, Athens, 1993
  • Σαραμαντή Θ. Μωρϊτου, Α. 1994: Η Συντήρηση των κεραμεικών ευρημάτων του ναυαγίου του Δοκού. Ενάλια, τόμος ΙΙΙ, ΤΕΎΧΗ 3/4,, 1991, σελ. 32-40
  • , Cronyn, J.M., The Elements of Archaeological Conservation, Routledge, London, 1990

Tags:

 
Calendar
Events