Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων, Μουσικής και Θεάτρου

1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου και την ενίσχυση μουσικών δράσεων και μουσικών φεστιβάλ το 2021

 

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.421.532,80 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου και την ενίσχυση μουσικών δράσεων και μουσικών φεστιβάλ το 2021. Ποσό 600.00 ευρώ διατίθεται για μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ το 2021. Το ποσό των 527.532,80 ευρώ διατίθεται για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού. Επιχορηγήσεις ύψους 250.000 ευρώ διατίθενται σε προτάσεις έργων με αντικείμενο το θέατρο, ενώ με 44.000 ευρώ επιχορηγούνται προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη μουσική.

Αναλυτικά,

Α. Μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 600.000 ευρώ ή/και αιγίδας κατά περίπτωση, αφορά 131 προτάσεις για μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ το 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 7ης Ιανουαρίου 2021 .

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Γιώργο - Εμμανουήλ Λαζαρίδη, σολίστ - συνθέτη

2. Νίκο Αθηναίο, διευθυντή ορχήστρας

3. Δημήτρη Μπουζάνη, διευθυντή χορωδίας

4. Γιώργο Φακανά, σολίστ jazz - σύγχρονης μουσικής

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως Πρόεδρος

6.  Πολυξένη Λιβά, προϊσταμένη του τμήματος Μουσικής της Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως αναπληρώτρια της Προέδρου

εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των εκατόν τριάντα ενός (131) φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικής, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση ή μη αιγίδας κατά περίπτωση.

 Β. Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 527.532,80 ευρώ και αιγίδας αφορά 61 προτάσεις για Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 1ης Φεβρουαρίου 2021 μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Σταματία Χατζηνικολάου, πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και επίτιμη διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ

2. Φίλιππο Μαζαράκη– Αινιάν, επιμελητή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

3. Καλή Τζώρτζη, επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

4.  Μαρία Αυγούλη, επίτιμη διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

5. Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

εξέτασε λεπτομερώς εβδομήντα εννέα (79) προτάσεις, οι οποίες υποβλήθησαν από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και παροχή αιγίδας.

Γ. Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου

Με το ποσό των 250.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά τριάντα εννέα (39) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για την υποβολή πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου για το 2021.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Γεώργιο Σαμπατακάκη, επίκουρο καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

2. Χρυσούλα (Χρύσα) Καψούλη, ηθοποιό - σκηνοθέτιδα

3. Δήμητρα Κονδυλάκη, δραματολόγο, διδάκτορα Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και σύμβουλο καθηγήτρια στο μεταπτυ-χιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

4. Μαρίνα Κοτζαμάνη, θεατρολόγο και καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου του ΥΠ.ΠΟ.Α, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Άννα Καλαφατάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της ίδιας διεύθυνσης

6. Άννα Καλαφατάκη, προϊσταμένη  του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της ίδιας διεύθυνση,

μελέτησε διεξοδικά τα συνολικά εβδομήντα δύο (72) αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση σε τριάντα εννέα (39) φορείς.

Δ. Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής

Με το ποσό των 44.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά οκτώ (8) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής για το 2021.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Ζιάβρα Γεώργιο, αρχιμουσικό

2. Λαπιδάκη Μιχάλη, συνθέτη, καθηγητή Α.Π.Θ.

3. Σαμπροβαλάκη Ιωάννη, μουσικολόγο, μέλος Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, διδάσκων Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου

4. Στεφάνου Δανάη-Μαρία, μουσικολόγο, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ.

5. Αλεξομανωλάκη Μαργαρίτα, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών, ως Πρόεδρο

εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των 18 φορέων, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα, ανά περίπτωση την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση αιγίδας ή μη αιγίδας.

 

Ακολουθούν οι πίνακες με τις εγκεκριμένες προτάσεις:

 

 

 

 

Πίνακας επιχορηγήσεων μουσικών δράσεων και φεστιβάλ:

 

Α/ΑΕπωνυμία ΦορέαΤίτλος δράσης, τόπος διεξαγωγής και ημερομηνίαΕίδος αιτήματοςΠοσό επιχορήγησηςΧορήγηση αιγίδας
1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ FONDATION KALOY

"Ταξίδι στην Ιθάκη"

Δημοτικό θέατρο Κορίνθου

 Από 30-11-2021

 έως 15-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €ΝΑΙ
2ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ

1o Διαδυκτιακό Φεστιβάλ Δυτικής Ελλάδας

Θέατρο Επίκεντρο +, Πάτρα

Από 05-05-2021

 έως 15-05-2021

Επιχορήγηση5.000 €-
3Opus Cultural Production

"Opus" 2021 Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής

Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, Αμφιθέατρο Παντελής Ζερβός, Αμφιθέατρο του Wyndham Ramada Loutraki Poseidon Resort

 

Από 01 έως 04-07-2021

 

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΝΑΙ
4ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

"Και όλα τ'αλλάζει...το  φεγγάρι!"

Αύλειος Χώρος αίθουσας "Δ. Χατζής", Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων

Από 17-07-2021

 έως 25-07-2021

Επιχορήγηση3.000 €--
5AρΤρι - Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία μουσικών παρεμβάσεων

"Μουσικό Χωριό 2021"

Άγιος Λαυρέντιος Πήλιο Νομού Μαγνησίας

Από 01-08-2021

 έως 31-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €

 

 

ΝΑΙ

 

 

6ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ MEDIA DELL' ARTE

"Κι Εσείς; Πώς τα Περνάτε;" ή Sicut Transit Gloria Mundi Μουσικό αναλόγιο

Aνοιχτοί χώροι του νέου πολυχώρου του String Theory, Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Από 26-06-2021

 έως 04-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.500 €ΟΧΙ
7ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

«Μουσικοί ορίζοντες στις διαδρομές ενός σύγχρονου πολιτισμού»

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου & Δημοτικό θέατρο Άλσους Βεΐκου

Από 03-09-2021

 έως 05-09-2021

Επιχορήγηση3.000 €-
8ΚΕΔΡΟΣ ΣΥΝ

14ο Διεθνές Φεστιβάλ κλασικής  μουσικής και θερινή μουσική  Ακαδημία

Kipriotis Village Resort Hotel & Kos International Convention Center - Κως

Από 14-07-2021

 έως 22-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €ΝΑΙ
9ARTIS GRATIA AMKE

15η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας  Η σύγχρονη ελληνική μουσική  δημιουργία. Συναυλίες, Σεμινάρια, Διαλέξεις

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ" ΜΟΥΣΙΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΟΡΦΕΥΣ" ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Από 20-07-2021

 έως 27-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €ΝΑΙ
10Mission Art αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεία

15ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ  Αίγινας

Παραλία της Αύρας - Αίγινα

Από 14-08-2021

 έως 28-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

25.000 €ΝΑΙ
11Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής

17ο ΔΙΕΘΝΕΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΣΥΡΟΣ 2021

Θέατρο Απόλλων, Μικρό Αμφιθέατρο Μέγα Γιαλού - Σύρος

Από 06-08-2021

 έως 15-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €ΝΑΙ
12ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ - Ο ΦΗΜΙΟΣ

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Ιθάκης

Μορφωτικο Κέντρο Ιθάκης, Νησάκι Λαζαρέτο,, Προαύλιοι χώροι Σχολείων,Δημοτικός Κινηματογράφος Ιθάκης, Αρχαιολογικός Χώρος «Σχολή Ομήρου κ.α.

Από 01-09-2021

 έως 10-09-2021

Επιχορήγηση&

Αιγίδα

4.000 €ΟΧΙ
13ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΛΩΝ "Ελληνική Μουσική - Έλληνες Συνθέτες"

Κεντρική Πλατεία Θεσπρωτικού, Λίμνη Ζηρού Πρεβέζης

Από 31-07-2021

 έως 01-08-2021

Επιχορήγηση5.000 €.-
14ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2021

ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Από 01-10-2021

 έως 03-10-2021

Επιχορήγηση&

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
15ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ανοιχτό Θέατρο Αργοστολίου

Από 03-05-2021

 έως 05-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
16ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας

5o Φεστιβάλ "Διεθνείς Μουσικές  Ημέρες Καλαμάτας"

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Από 23-07-2021

 έως 05-09-2021

 

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €ΝΑΙ
17Σύλλογος Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO

5η Συνάντηση Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών Νάουσας ενCANTO Μια πόλη Μια φωνή-Διαδικτυακή Συνάντηση

Διαδίκτυο (έδρα: Νάουσα - Νομός Ημαθίας)

Από 24-04-2021

 έως 25-04-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
18ΤΕΧΝΗ-ΨΥΧΗ

5ο Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου

Πύλη του Αγίου Παύλου (Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου), Οπλοθήκη De Milly και Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου

Από 09-07-2021

 έως 11-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €

 

 

ΝΑΙ

 

 

19INTRARTI - Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία

6ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής  Κουφονησίων 2021

Οικία Μιχαηλίδου, Κουφονήσια

Από 16-07-2021

 έως 20-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €ΝΑΙ
20Re- Solution - Προώθηση της  καλλιτεχνικής δημιουργίας

9ο Syros Jazz Festival - Αφιέρωμα στην ελληνική  τζαζ σκηνή

Θέατρο Απόλλων / Αίθριο Κτιρίου Κορνηλάκη Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης / Καφέ Plastico

Από 25-08-2021

 έως 29-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

15.000 €ΝΑΙ
21OLIPOLI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Anopolis World - music festival

Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Από 23-06-2021

 έως 25-06-2021

Επιχορήγηση6.000 €-
22ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΡΟΚ

Chania Rock Festival 2021

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων

Από 30-07-2021

 έως 31-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €ΝΑΙ
23ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ

DALIDA, ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Από 15-12-2021

 έως 15-02-2022

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
24MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης & Πολιτισμού ΑΜΚΕ

Electric Nights 2021 Φεστιβάλ Zωντανής Hλεκτρονικής Mουσικής *** DIY & Noise τέχνες Live πειραματική  ηλεκτρον. μουσική Cross-media αυτοσχεδιασμός.

Αθήνα

Από 08 έως 09-10-'21

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €ΟΧΙ
25ΑΝΘΟΣ-ΦΟΥΓΑΡΟ Α.Μ.Κ.Ε

FOUGARO JAZZ FESTIVAL #9

FOUGARO ARTCENTER Ναύπλιο

Από 17-09-2021

 έως 19-09-2021

Επιχορήγηση

 

4.000 €

-
26ERGON ENSEMBLE - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ

Hans Abrahamsen (*1952)
"Schnee" (2008) Δέκα Κανόνες για Εννέα όργανα με ταυτόχρονη προβολή βίντεο

Αθήνα

Από 01-10-2021

 έως 30-12-2021

Επιχορήγηση6.000 €-
27Be Artive μη κερδοσκοπικη  εταιρεία

Music Diaries International Workshop Festival / Διεθνές  εργαστηριακό φεστιβάλ μουσικής  «Μουσικά Ημερολόγια»

Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκη

Από 05 έως 10-07-21

Επιχορήγηση και Αιγίδα5.000 €ΝΑΙ
28NATURE LOVES COURAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

NATURE LOVES COURAGE FESTIVAL

Fortuna Music Club, Σούγια - Νομός Χανίων

Από 27-08-2021

 έως 30-08-2021

Επιχορήγηση8.000 €-
29ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Summer Music Performance Program 2021 (Καλοκαιρινό  Μουσικό Πρόγραμμα 2021)

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αρχαιολ. Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αμερικανικό Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ και Αμφιθέατρο του Δήμου Πανοράματος

Από 24-06-2021 έως 04-07-2021

Επιχορήγηση5.000 €-
30ΔΗΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

THE EXISTENCE_SOUND FRAMES

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ - ΑΘΗΝΑ

Από 17-12-2021 έως 04-03-2022

Επιχορήγηση3.000 €-
31ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΗΣΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Tinos World Music Festival 2021

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Πολιτιστ.Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς -  Τήνος

Από 02-07-2021 έως 04-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €ΟΧΙ
32ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαγωνισμός Πρωτότυπης Μουσικής Σύνθεσης 2021

Διαδύκτιο, Στούντιο Ηχογράφησης Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ, Στούντιο Ραδιοφώνου ΕΡΤ.

Από 10-03-2021 έως 21-06-2021

Αιγίδα-NAI
33ACT FOR ART ΑΜΚΕ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (RETHYMNON PERCUSSION FESTIVAL)

ΦΟΡΤΕΤΖΑ, ΔΡΟΜΟΙ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Από 23-07-2021 έως 25-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

9.000 €NAI
34Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου

Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου (ΔιΦεΜΜ)

Μόλυβος - Νομός Λέσβου

Από 09-08-2021 έως 19-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

40.000 €NAI
35ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ"

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΡΘΟΔΟΞΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΙΕΡΟ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Από 03-12-2021 έως 05-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
36ΒΟΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου "De Bach Au Jazz 2021" (International Piano Competition "De Bach Au Jazz 2021")

Διαδίκτυο, Ωδείο Αθηνών, Διεθνής Καλοκ. Ακαδημία Πιάνου και Φεστιβάλ Πόρου, Ωδείο Πυθαγόρειο, Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου, Art Music School Y. Fakanas, Cafe Στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου και Διεθνής Περιοδεία

Από 01-04-2021 έως 30-06-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

15.000 €NAI
37ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "Η ΜΟΥΣΑ"

Διεξαγωγή Διαγωνισμού "Muse 2021" International Music Competition- Συναυλία νικητών "Muse 2021" International Music Competition

Αθήνα, ΟΜΜΑ

Από 01-11-2020 έως 30-10-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
38ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΧΟΛΗ)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Μουσικά Εργαστήρια 2021 «Το Ρεμπέτικο και η Βυζαντινή μουσική στη Χώρα του Μάρκου - 2021»

Σύρος - Νομός Κυκλάδων

Από 01-07-2021 έως 04-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €NAI
39ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ "THE UNDERGROUND YOUTH ORCHESTRA"

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης

Από 01-04-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

9.000 €NAI
40ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θερινή Ακαδημία Όπερας

Δήμο Ηρακλείου

Από 13-08-2021 έως 05-09-2021

Επιχορήγηση8.000 €NAI
41ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μεσογειακό Φεστιβάλ Βουνού

Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας-ΠΕΝΤΕΛΗ

Από 13-09-2021 έως 15-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
42Λύραυλος - Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς

Μουσική παράσταση Τίτλος:"Αρχαία όργανα – Νέα μουσική" Μία μουσική παράσταση με 20 αρχαιοελληνικά και νεότερα όργανα, που καταλύει τα όρια του χρόνου, γεφυρώνοντας το σήμερα με το χθες.

Δημοτικό θέατρο Μαραθώνα., Ψαρά,   Ελευσίνα

Από 01-07-2021 έως 24-10-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

7.000 €NAI
43ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ «Ας Τραγουδήσουμε Σωστά» 6ο Χορωδιακό Εργαστήρι Αντώνης Κοντογεωργίου

Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο, Αίθουσες εκδηλώσεων σχολείων Σαμοθράκης - Νομός Έβρου

Από 09-07-2021 έως 15-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
44ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΜΕΡΩΝΑ 2021 & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημοτικό κτίριο "Παλαιού Σχολείου Μέρωνα" Αίθουσες πολιτιστ. Συλλόγου Μέρωνα, Ιδιωτικοί χώροι στο χωριό Μέρωνας Αμαρίου - Νομός Ρεθύμνου

Από 01-08-2021 έως 08-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €NAI
45AFFEKT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μουσικό Φεστιβάλ Καρπάθου

Κάρπαθος - Νομός Δωδεκανήσου

Από 15-07-2021 έως 30-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

4.000 €ΟΧΙ
46ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μουσικό Φεστιβάλ Χίου 2021

Χίος, Οινούσσες - Νομός Χίου

Από 01-08-2021 έως 27-10-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

15.000 €NAI
47ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για τις πρόβες ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ για το φεστιβάλ - ΑΘΗΝΑ

Από 01-05-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
48ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜουσιΚώς 2021

Μνημεία και ενδεδειγμένοι χώροι στα νησιά: Ρόδος, Κως, Νίσυρος, Σύμη, Καστελόριζο – Ν. Δωδεκανήσου

Από 11-09-2021 έως 20-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

15.000 €NAI
49Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων

Μπετόβεν...subito μετά την Πανδημία!...! Αφιέρωμα στην ... ένα χρόνο μετά ... 250η επέτειο από την γέννηση του μεγάλου συνθέτη.

Περιστύλιο Ζαππείου, Αίθουσα Τελετώ́ν Παν/μίου Αθηνών́ν, 13ο Διεθνές Φεστιβάλ́λ Κιθάρας Βέροιας, Σαντορί́νη

Από 01-10-2021 έως 30-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

9.000 €NAI
50ΗΧΟΔΡΑΣΗ

Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Από 15-06-2021 έως 30-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

8.000 €NAI
51Ελληνοαμερικανικό Κέντρο των Τεχνών

Οπερα «ΙΛΙΑΔΑ» του Ομήρου

Αίθουσα "Jacqueline de Romilly" του Υπ. Παιδείας, στον Πολυχώρο «Άννα & Μαρία Καλουτά» του Δ. Αθηναίων, Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ

Από 15-09-2021 έως 15-12-2021

Επιχορήγηση3.500 €-
52Ορχήστρα των Κυκλάδων

Σινεμά κάτω από τ' αστέρια

Σύρος, Δήλος, Νάξος, Ίος, Ρόδος, Κως - Νομός Κυκλάδων

Από 15-06-2021 έως 10-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

-ΝΑΙ
53ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Περιστύλιο Παλαιών Ανακτόρων, Κέντρο Επτανησιακής μουσικής και Πολιτισμού,Κερκύρα

Από 10-10-2021 έως 17-10-2021

Επιχορήγηση3.000 €-
54Ça Va

ΦΑΥΣΤΑ,ΕΝΑ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

Αθήνα

Από 20-08-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
55ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φεστιβάλ Jazz Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Από 23-09-2021 έως 26-09-2021

Επιχορήγηση3.000 €-
56ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2021 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ

Αθήνα

Από 01-06-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
57ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΜΟΣ

Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων Βάμου - Ensemble Εν τη Ενώσει

Βάμος - Νομός Χανίων

Από 15-07-2021 έως 31-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €NAI
58Κοινωφελές Ίδρυμα "Γ.Αγγελίνης - Πία Χατζηνίκου"

Φεστιβάλ Χόρτο 2021

Υπαίθριο Θέατρο Χόρτου, Αίθουσα Χατζηνίκου, Νότιο Πήλιο - Νομός Μαγνησίας

Από 06-07-2021 έως 09-10-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

7.000 €NAI
59Πολιτιστικός Σύλλογος «Μηλίων Τέχνες»

Χειμερινό Φεστιβάλ Μήλου

Πολιτιστικός Σύλλογος «Μηλίων Τέχνες», Συνεδριακό Κέντρο Μήλου

Από 01-12-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
60ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

'Ο κύκλος του Λαβύρινθου'

Χουδέτσι Αρχανών Αστερουσίων, Νομός Ηρακλείου

Από 20-07-2021 έως 10-08-2021

Επιχορήγηση10.000 €-
61Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου

"Ωδή στην Ελευθερία" Η Ελληνική  Επανάσταση μέσα από μουσικά  έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών

Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, Νομός Λάρισας

20-11-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
62ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

«MonemBass International Art Festival»

Υπαίθριο Θέατρο Λυκείου Μολάων, Νομός Λακωνίας

Από 20-07-2021 έως 30-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €NAI
63ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

«Μουσική Διαδρομή σε Βυζαντινά Ίχνη»

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

05-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €NAI
64ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

«Το Μεσολόγγι του Κωστή Παλαμά»

Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου

Από 01-04-2021 έως 28-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

7.000 €NAI
65Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος

13 Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πεζόδρ. Ερμού, Συνεδριακή Αίθουσα Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Από 06-11-2021 έως 07-11-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

6.000 €NAI
66ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ "ΦΙΛΟΜΗΛΑ"

2ο "ΜελωΔρόμος" Φεστιβάλ Χορωδιών

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Νομός Θεσσαλονίκης

Από 19-11-2021 έως 20-11-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

4.000 €ΟΧΙ
67ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΠΟΦΕ

7o ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΑΝΙΟΥ  «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΛΟΙΣΒΟ»

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Από 07-08-2021 έως 08-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

4.000 €ΟΧΙ
68ΦΙΛΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΔΡΟΥ

Babylon ORCHESTRA '' ΟΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ''

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Από 11-08-2021 έως 13-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
69ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΖΑΖ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PREVEZA JAZZ FESTIVAL 2021

Κηποθέατρο Πρέβεζας

Από 31-07-2021 έως 01-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €NAI
70ΝΑΙΑ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ZAGORI ARTS FESTIVAL 2021

Πλατεία Νεγάδων Ζαγορίου

Από 28-08-2021 έως 29-08-2021

Επιχορήγηση4.000 €-
71ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Νεάπολη / Θεσσαλονίκη  – Ν. Θεσσαλονίκης

Από 30-08-2021 έως 06-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

-NAI
72ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Διεθνές Φεστιβάλ Λιμνοθάλασσας

Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

Από 01-05-2021 έως 25-07-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €NAI
73ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ <<Δ.Ο.Κ.Α.Σ.>>

Η κλασική μουσική συναντά τις δοξαριές του Στρατή Καλογερίδη

ΚΑΖΑΡΜΑ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Από 05-08-2021 έως 10-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
74Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης

Καλοκαίρι 2021

Αρχοντικό Γεωργίου Τιάλιου, Κοζάνη

Από 21-06-2021 έως 15-09-2021

Επιχορήγηση3.000 €-
75ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

ΜΟΥΣΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ

Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη,Αθήνα

Από 01-06-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση10.000 €-
76Πολιτιστικός σύλλογος "Χοροστάτης"

Μουσικά ταξίδια

Πολιτιστικό πάρκο Κερατέας, Ν.Αττικής

Από 24-09-2021 έως 26-09-2021

Επιχορήγηση3.000 €-
77ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΜΕΓΑΡΟΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Από 01-07-2021 έως 10-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

10.000 €NAI
78ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Μουσικές Συναυλίες έναρξης και λήξης του φεστιβάλ «ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ - Ημέρες πολιτισμού στο Ξυλόκαστρο & στην Ευρωστίνη»

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Νομός Κορινθίας

Από 18-06-2021 έως 27-06-2021

Επιχορήγηση5.000 €-
79CREATISTS BRIDGING CREATIVE INDUSTRY PROFESSIONALS

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ- ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Αγγλικανική Εκκλησία /Υποσκήνιο Μεγάρου Μουσικής  Από 01-10-2021 έως 31-03-2022

Επιχορήγηση5.000 €-
80AΡΤΙΒΙΣΤΑΣ Θεατρικές και Μουσικές Παραγωγές

Ο όρκος του Ιπποκράτη

Ωδείο Αθηνών, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκη, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Από 15-11-2021 έως 15-01-2022

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
81ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Ο Φιλελληνισμός στην Μουσική: Συναυλίες, Ψηφιακή ανάδειξη μουσικών έργων, εκπαιδευτικές δράσεις.

Γραφεία της ΕΕΦ, και χώρους του «Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίας Θεοχαράκη», Αθήνα

Από 01-05-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση8.000 €-
82ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

Από15-07-2021 έως 31-08-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
83SINFONIETTA HELLENICA

Παύλου Καρρέρ: "Μάρκος Μπότσαρης"

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θέατρο Απόλλων Σύρου), ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας.

Από 15-06-2021 έως 15-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

5.000 €ΟΧΙ
84Arte Libera Αστική Μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία

Σύνθεση και παρουσίαση πρωτότυπου κύκλου μελοποιημένης ποίησης βασισμένου στον Δωδεκάλογο του Γύφτου του Κωστή Παλαμά

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Λόφος Νυμφών - Θησείο)

Από 15-04-2021 έως 25-09-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
85ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τριήμερο εκδηλώσεων του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Από 01-04-2021 έως 31-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

15.000 €NAI
86ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ 2021 ''ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ''

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Από 18 έως 19-12-2021

Επιχορήγηση &

Αιγίδα

3.000 €ΟΧΙ
 ΣΥΝΟΛΟ  

600.000 €

 

 

 

Πίνακας επιχορηγήσεων σε δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων:

 

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1.Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας"Αναζητώντας τη κληρονομιά του εικοσιένα στη Μακεδονία του 19ου αιώνα"25.000 €
2.

ΦΙΛΟΙ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ                 ΑΡΧΕΙΟΥ

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ     ΝΑΟΥΣΗΣ                                         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10.000 €
3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

«Δημιουργία αρχειακής συλλογής με περιεχόμενο τις Έγκλειστες οικογένειες (γυναικόπαιδα) στο ιστορικό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων από τα Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 13/12/1943 και η προβολή της [ψηφιακή και έντυπη] σε αφιερωματική

έκθεση-εκδήλωση».

5.000 €
4.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ

ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ»

5.000 €
5.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ                                  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"«Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού "Φιλιώ Χαϊδεμένου" »10.000 €
6.

Diadrasis,                             Interdisciplinary

research on Archaeological & Architectural Conservation

Digital Curator for a day (DC4aday)10.000 €
7.ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                            ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ   KAI

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

5.000 €
8.

ΚΕΝΤΡΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΝΕΩΤΕΡΗΣ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ

Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο

"Ο μικρός κεραμίστας ταξιδεύει".

10.000 €
9.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ                                         ΤΕΧΝΩΝ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ                              Αστική                           Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Διαφύλαξη και μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ψηφιοποίηση των μαρτυριών των εργαζομένων του πρώην Εργοστασίου Τομάτας «Δ. Νομικός».10.000 €
10.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ                                ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ -ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

5.000 €
11.

ΛYKEION                                            TΩN

EΛΛHNIΔΩN-ΠAPAPTHMA

ΧΑΝΙΩΝ

Λύκειο Ελληνίδων Χανίων – Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη συλλογών του 20ου αιώνα: "Αστικό νοικοκυριό των Χανίων" και "Υφαντά και σχέδια της Φλωρεντίνης Καλούτση"7.000 €

 

12.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ & ΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          ΚΡΗΤΗΣ ''ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ''

Μουσειακές και Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης των συλλογών του Μουσείου παραδοσιακής ζωής Κρήτης

«ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ»

7.000 €
13.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΩΝ                       «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ             Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου: Μουσειακός κατάλογος – Μία διαφορετική ξενάγηση.7.000 €
14.

ΠΑΙΔΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Παιδικού

Μουσείου Θεσσαλονίκης

3.000 €
15.ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ25.000,00 €
16.ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Το Κοιμητήριο της Χώρας Άνδρου πηγή για τη ναυτική

ιστορία του νησιού

10.000 €
17.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ                              ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥβριδικές περιηγήσεις στη Λαυρεωτική με οδηγό την Ιστορία και τις Τέχνες10.000 €
18.ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Χρηματοδότηση                 έκδοσης                                έντυπου  -                                ψηφιακού Λευκώματος και παραχώρησης υλικού για ψηφιακή

χρήση

5.000 €
19.ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣΨηφιακή Καταγραφή και δραστηριότητες Μουσείου Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας Γεώργιος Κομνίδης4.000 €
20.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΔΑ- ΚΑΡΛΑ

Ψηφιακή καταγραφή των Συλλογών, τρισδιάστατη ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας, διάσωση και προβολή ψηφιακά του "Καραβιού της Κάρλας"4.000 €
21.

Μουσείον της                     Πόλεως                     των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου -

Ευταξία

Ψηφιακή Πλατφόρμα Συλλογών και Εκθέσεων15.000 €
22.Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων – Κέντρο Προβληματισμού & ΔιαλόγουΨηφιακή Πρόσβαση και Εικονική Περιήγηση στο Σχολικό Μουσείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.5.000 €
23.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΙΩΝ

Ψηφιακός    μετασχηματισμός του                         Ιστορικού,

Εθνογραφικού και Λαογραφικού Μουσείου Σίφνου

5.000 €
24.Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Όταν το χθες συναντά το σήμερα και η τεχνολογία βοηθάει το αύριο5.000 €
25.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ                                      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Ψηφιοποίηση των Αρχείων του Π.Σ.Μ. και Προβολή της Ιστορίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσαράς του 19ου αιώνα. Αρχιτεκτονική, Οπλισμός, Αγώνες

Ανεξαρτησίας από τον τουρκικό Ζυγό

5.000 €
26.ROTONDA                         ΜΟΥΣΙΚΕΣ                    ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΨηφιοποίηση ιδιωτικής συλλογής μουσικών οργάνων Στέλιου και Λεωνίδα Λαϊνάκη, εργαστήριο/workshop οργανοποιίας και δημιουργία ιστοσελίδας5.000 €
27.ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ          ΚΑΙ                               ΑΝΑΔΕΙΞΗ            ΤΟΥ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΗΛΙΚΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

10.000 €
28.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο ΧΑΡΧΑΛΗΣΨηφιοποίηση συλλογής μουσικών οργάνων του συλλόγου «Χάρχαλη» και workshop εκμάθηση μουσικών οργάνων με ψηφιακά μέσα5.000 €
29.ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ψηφιοποίηση Συλλογών Ιστορικού και Λαογραφικού

Μουσείου Γαβαλοχωρίου και Κατασκευή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «Μουσεία του Αποκόρωνα»

7.000 €
30.

Ιστορικό-Λαογραφικό                                        Μουσείο

Κορίνθου

"ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"10.000 €
31.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ                                 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    &    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)

«Καρδίτσα: χρονικό μιας θεσσαλικής πόλης, 15ος-20ος αιώνας»10.000 €
32.Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη - Κέντρο Έρευνας Μάσκας«Μια μάσκα δρόμος»! Ελληνικές Μάσκες - Δρώμενα από την Επανάσταση του 1821 και τον Γ. Βιζυηνό στις σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες8.000 €
33.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ                           ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                        "ΤΕΧΝΩΝ                     ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ"Athens industRy: Παρατηρώντας την ιστορία της αθηναϊκής βιομηχανίας20.000 €
34.

ΔΙΚΤΥΟ                       ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ                    &

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

To  «ημιτελές»  ΄21:    τα  «τουρκικά  Άγραφα»,  η

«Καρδίτζα» και ο κάμπος στον απόηχο της Ελληνικής Επανάστασης, 1840-1880

20.000 €
35.ΜΟΥΣΕΙΟ                        ΣΟΛΩΜΟΥ                  ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

Υλοποίηση του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο: «Τα Επτάνησα και το 1821» (Γεγονότα – Πρόσωπα

–Γραφές)

7.000 €
36.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Διαδραστικός χάρτης καταγραφής βιογραφικών, δράσης και            διαδρομών  Φιλελλήνων, και            αναβίωση

εμβληματικού Φιλελληνικού παιχνιδιού του 19ου αιώνα

5.000 €
37.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΕ. Δι. ΣΥ.)Διαδρομές στο 1821: Εκπαιδευτικά προγράμματα για την επέτειο 200 χρόνων από την Επανάσταση του 18213.000 €
38.ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ

Έκθεση ιστορικών πιάτων με τίτλο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ - Φάε τη σούπα σου και θα δεις τον

Κολοκοτρώνη…»

3.000 €
39.ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ                                          ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΑΡΟΥΚΩΣ ΠΑΤΕΡΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΓΙΑ                                  ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑθΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ.3.000 €
40.

Μορφωτικός                                        Σύλλογος

Λαογραφικό                                        Μουσείο Διδυμοτείχου

Έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων ζωγράφων που εμπνεύστηκαν από το 18213.300,00 €
41.ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ναυτική πλευρά της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης συλλογής του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος

25.000,00 €
42.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Κ. & Α. ΜΑΥΡΙΚΗ

Η πειρατεία στο Αιγαίο και η Επανάσταση του 18215.000 €
43.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μουσειακές Δράσεις:   "Η   Μικρασία   στην   Κόρινθο

1822-1829"

5.000 €
44.ΚΕΝΤΡΟ                        ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Από τις 3 στις 4 χορδές…5.000 €
45.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ "Ξένος ο Κορώνης"

Περιοδική Έκθεση με θέμα "Ψηφίδες Ψαλτικής Τέχνης,

Ιωάννης Πλουσιαδηνός"

8.000 €
46.Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης ΓαρεδάκηΣυνέδριο με θέμα: Η συμβολή του Τύπου στην επανάσταση του 18215.000 €
47.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Τα «άλλα» όπλα του Αγώνα5.000 €
48.Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)Τα ψηφιακά παιχνίδια και μουσεία, μέσο γνωστικής και βιωματικής προσέγγισης του εορτασμού για τα 200 χρόνια του νεότερου ελληνικού βίου7.000 €
49.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑΤο Ψωμί στην Ελληνική Επανάσταση του 18213.000 €
50.Εκπολιτιστικός                                  Μορφωτικος σύλλογος Λιμεναρίων" Το ανοιχτό Μουσείο : Λιμενάρια + "5.000 €
51.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

"Οι ελληνικές   φορεσιές.   Από   την   αρχαιότητα   στο

γύρισμα του 19ου αιώνα"

25.000 €
52.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

Ανάδειξη και προβολή της νεότερης κεραμικής5.000 €
53.ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ - Ο ΦΗΜΙΟΣΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ10.000 €
54.ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαμόρφωση πολυμεσικής αίθουσας αφιερωμένης στη

γέννηση της κρητικής αρχαιολογίας και στη συγκρότηση των συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

20.000 €
55.Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-Β'ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ

10.000 €
56.ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΤΖΟΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με θέμα: ΑΥΡΑ ΘΥΜΙΣΗΣ… ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ5.000 €
57.ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Καστελόριζο - ο αέναος "βράχος Ακρίτας" - Πολιτισμός

& Παράδοση

15.000 €
58.ΘΕΣΙΣ            ΑΣΤΙΚΗ                       ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ,   ΤΟ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ   ΚΟΡΙΤΣΙ,   στο

Μουσείο Τσιτσάνη

10.000 €
59.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                         ΤΣΙΒΑΡΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ                        ΔΡΑΣΕΙΣ                        ΓΙΑ                    ΤΗΝ                            ΑΝΑΔΕΙΞΗ     ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ                        ΠΕΡΙΟΧΗΣ      ΜΑΣ

-ΧΑΛΕΠΙΑΝΟΣ ΜΑΝΕΣ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΥΝΟΡΑ -ΕΓΩ, Η ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

5.232,80 €
60.

Φίλοι Μουσείου Ναυπηγικών και

Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου

Παραδοσιακά Ιστιοφόρα: Αρμαδούροι και Ιστιοράφτες

στα ξυλοναυπηγεία του Αιγαίου

10.000 €
61.

Blow-Up        Αστική                          Μη

κερδοσκοπική Εταιρία

Το Άλλο Σώμα15.000 €
 ΣΥΝΟΛΟ 

527.532,80 €

 

 

Πίνακας επιχορηγήσεων προτάσεων ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου:

A/AΦορέαςΠρότασηΕπιχορήγηση
1ΕΑΝ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

«Ελληνικά Σονέτα»: Μια διαδρομή στο ελληνικό σονέτο με θέμα τον έρωτα, από τα δημοτικά ποιήματα , ως τα σονέτα των αρχών του 20ου αιώνα και οι αντανακλάσεις τους στη σύγχρονη σκηνική πράξη

 

5.000,00 €
2ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BLIND DATE Arts&CultureCassandra's Womb / Η Μήτρα της Κασσάνδρας8.000,00 €
3Art Files Productions- Ίλια Παπασπύρου Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαDOV' ERA DODONA? (ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΔΩΔΩΝΗ;)5.000,00 €
4LifeAfterDeath (LaD) TheatreCompany, Αστική μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαHeart project Ένα καλλιτεχνικό, ερευνητικό πρότζεκτ με χαρακτήρα σκυταλοδρομίας Μια μελέτη πάνω στη διπλή ιδιότητα του περφόρμερ/δημιουργού σε συνθήκες πανδημίας και μη6.000,00 €
5Κ.Α.Ν.ΟHomo Sentado - Ο καθισμένος άνθρωπος.5.000,00 €
6LIMINAL - Πρόσβαση στον Πολιτισμό Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείαliminal space - έρευνα για τη δημιουργική προσβασιμότητα θέατρο10.000,00 €
7anima-animal Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρίαMEISNER TECHNIQUE - ANIMAL MOVEMENT5.000,00 €
8ABNORMAL GROUPVincent Van Gogh- Γιαννούλης Χαλεπάς/ Ιδιοφυΐα και Tρέλα5.000,00 €
9Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου Σπίτι ΤηςΑνδρέας Σταίκος, ο σκηνοθέτης της γραφής - Η μέθοδος δημιουργίας ενός θεατρικού έργου μέσα από την διαδικασία της πρόβας6.000,00 €
10Νοσταλγία, Εργαστήρι Καλλιτεχνικής ΔημιουργίαςΑνυπακοή (Disobedience)6.000,00 €
11Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη ΚερδοσκοπικήΑπό την Αναπαράσταση στην Συμπαράσταση Το θέατρο, η Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων5.000,00 €
12ΚΑΡΤ Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΓιώργος Λαζάνης- Ο Σκηνοθέτης, ο Ηθοποιός, ο Δάσκαλος. Από τον Κουν στη μετά Κουν εποχή του Θεάτρου Τέχνης5.000,00 €
13Elephas tiliensisΓυναίκες και ιστορίες - Η γέννηση μιας δραματουργίας7.000,00 €
14Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΔιάσωση των παραδοσιακών θεατρικών τεχνικών στην τέχνη της σκηνογραφίας και ενδυματολογίας7.000,00 €
15ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΕΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρείαΈκθεση Πόρτερ: Ζητείται ένα θαύμα για την Ελλάδα7.000,00 €
16ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΒΟΓΛΟΥΕλεύθερος Άνθρωπος7.000,00 €
17STAY IN ART 11 AMKEΈρευνα βιωματικής προσέγγισης θεατρικού αποτελέσματος μέσω ψυχοδράματος.7.000,00 €
18ΜΠΑΣΑΡΤΈρευνα για Παραστάσεις Συμμετοχικής Τέχνης6.000,00 €
19ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 55Ερημοποίηση (δημιουργώντας, δοκιμάζοντας επιτόπια και αναδιαμορφώνοντας μια επιτελεστική διάλεξη)5.000,00 €
20ΕΝΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑ

Η "ΑΠΟΘΕΩΣΗ" ως εμβόλιμο παραστατικό είδος στο ελληνικό θέατρο σκιών και ο κοινωνικός του ρόλος στη συμμετοχικότητα του κοινού. Το σώμα του καραγκιοζοπαίκτη ως ορατό μέσο και φορέας της θεατρικής τέχνης.

 

6.000,00 €
21«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΗ επίδραση της Ελληνιστικής Ρητορικής παράδοσης στο Αγγλικό Αναγεννησιακό Θέατρο5.000,00 €
22Vasistas, Αστική μη κερδοσκοπική ΕταιρείαΗ πολυφωνία της υπαίθρου6.000,00 €
23Καλλιτεχνική Ομάδα KentroΗ συγκρότηση ενός θιάσου ως φορέα μιας συλλογικής αφήγησης6.000,00 €
24Ça VaΘΕΑΤΡΟ και ΓΛΩΣΣΑ – ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ9.000,00 €
25ΔΥΝΑΜΟΚαλλιτεχνικοί Άνεμοι8.000,00 €
26Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης»Μπλοκ στη λήθη του ναζισμού - Θεατρικές εικόνες σκλαβιάς και λευτεριάς του Ρενάτο Μόρντο για το Μπλοκ 155.000,00 €
27Ομάδα ΠάλσαρΝικολάι Ντεμίντοφ: Η Τέχνη Του Να Ζεις Πάνω Στη Σκηνή5.000,00 €
28ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΙΚΗ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ Ήχος της κάθε Τραγωδίας6.000,00 €
29ΟΜΑΔΑ DE NOVO ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ σύγχρονος βίος του Γκρέγκορ Σάμσα ή Τα σύγχρονα παράσιτα της πατριαρχίας9.000,00 €
30ΠΥΡΠαλιός και Νέος κόσμος. Βία και Πένθος.5.000,00 €
31ΡΟΖΑ αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (προσωρινός τίτλος)5.000,00 €
32TRANSATLANTIC GROUPΠΡΟΣ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ8.000,00 €
33POLUS COLLECTIVE Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΣυνθέτοντας το τοπίο: Θεατρικές πρακτικές στο δημόσιο χώρο της Ελλάδας και οι νέες συνθήκες της πανδημίας7.000,00 €
34Πλατφόρμα Πολιτισμού ArtForm Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΣχέδιο Βωλάξ: Προς Αναζήτηση Εδάφους10.000,00 €
35Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική Ζώνη 42Τα δύο σώματα της βασίλισσας. Σώμα και εξουσία7.000,00 €
36«LONG SHOT FILMS»Το διαμεσικό ταξίδι του θεάτρου στο διαδίκτυο στην πανδημία6.000,00 €
37ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ8.000,00 €
38«The Garage»ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ6.000,00 €
39ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩΨηφιακοί Θεατρικοί Χαρακτήρες - Έρευνα πάνω στις δυνατότητες διαχείρισης συναισθημάτων6.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ250.000,00 €

 

 

Πίνακας επιχορηγήσεων προτάσεων ανάπτυξης Ερευνητικού Έργου στον Τομέα της Μουσικής:

Α/ΑΦΟΡΕΑΣΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1AρΤρι - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μουσικών παρεμβάσεων"Ακρόαση του Βάθους" Ο ενσώματος ήχος, η τονική επίγνωση και ο διαλογισμός της δόνησης ως ολιστικό μοντέλο για την εκπαίδευση και την επιτέλεση της μουσικής8.000€
3ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«Πού πάει η φωνή όταν δεν τραγουδάμε πια: ομαδικό τραγούδισμα πριν, κατά και μετά την περίοδο του εγκλεισμού».5.000€
4WOMO ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AMKEchórεs in Crete: Αλληλεπιδρώντας με τις μουσικές του τόπου10.000€
5ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑHalldorophone – μια περίπτωση καινοτομίας και φουτουριστικής παραδοξότητας: Ανατομία, Πράξη, Τέχνη και Τεχνική.3.000€
7Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία παραγωγής και διάδοσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων-Κύκλος ΤεχνώνImprovisational Opera - Έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων συλλογικής δημιουργίας θεάτρου -devised theatre - για την δημιουργία σύγχρονων έργων όπερας.3.000€
10Quintae ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΈκδοση μεθόδου διδασκαλίας Κλασικής Κρητικής Λύρας και εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στην ερμηνεία της7.000€
11STUDIO 1 2 3ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "EXPANDED PIANO II"3.000€
18vasistas αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΣήμαντρα και τάλαντα: η χρήση, η παράδοση και η μεταγραφή τους στη μουσική σήμερα.5.000€
 ΣΥΝΟΛΟ 44.000 €

 

​ 

Σχετικά Αρχεία:

Κατηγορία:

1;#Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία Έκδοσης:

22/06/2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​