Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


E I Σ Α Γ Ω Γ Η

Μία κωδικοποίησις της βασικής νομοθεσίας για την πολιτισμική κληρονομιά ήταν ένα αίτημα που υφίσταται εδώ και κάμποσα χρόνια, όχι τόσο γιατί η νομοθεσία αυτή είναι μεγάλη και πολύπλοκη, αλλά γιατί τα βασικά κείμενά της είναι ήδη αρκετά παλαιά, γιατί στο διάστημα που πέρασε έχουν γίνει και γίνονται διάφορες επί μέρους τροποποιήσεις και αλλαγές και γιατί οι ελληνικοί νόμοι αποφεύγουν τις ρητές καταργήσεις παλαιοτέρων διατάξεων και περιορίζονται στην γνωστή φράσι "καταργείται κάθε διάταξι που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου". Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο, όταν η εφαρμογή του νόμου, άρα και η ανεύρεσις του τι εκάστοτε ισχύει, ανήκει σε υπηρεσίες που αποτελούνται, όπως είναι φυσικό, από ειδικούς επιστήμονες (αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες κλπ.) και κύρια μέριμνά τους δεν είναι η νομική ερμηνεία. Στις περιπτώσεις αυτές αυξάνουν οι υπουργικές εγκύκλιοι, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η νομολογία των δικαστηρίων.

Η παρούσα "Κωδικοποίηση της βασικής αρχαιολογικής νομοθεσίας", η οποία είναι προσιτή σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω του Διαδικτύου, αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια να καταταχθή κατά θέματα η νομοθεσία που ισχύει σήμερα, κατά τρόπο που καθιστά εύκολη και αξιόπιστη την ανεύρεσι του τι εκάστοτε ισχύει. Η κατάταξις κατά θέματα προτιμήθηκε και εν όψει της ψηφίσεως του νέου αρχαιολογικού νόμου, δεδομένου ότι αυτά περίπου είναι τα θέματα που καλείται και αυτός να ρυθμίση, η δε ενημέρωσις της κωδικοποιήσεως και μετά την ψήφισι του νέου νόμου θα είναι ευχερής.

Η σύνταξις της "Κωδικοποιήσεως της βασικής αρχαιολογικής νομοθεσίας" έγινε από τον υπογραφόμενο, στον οποίο ανήκει και η ευθύνη για το όλο έργο και τις τυχόν ατέλειές του. Την τεχνική επιμέλεια και την σχεδίασι των ιστοσελίδων εξετέλεσε με επιμέλεια και γνώσι ο αρχαιολόγος Ευάγγελος Τσακιράκης.

Μία λεπτομερέστερη μορφή της κωδικοποιήσεως που παρουσιάζεται εδώ προγραμματίζεται να είναι προσιτή στον τόπο της Διευθύνσεως Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων στο Διαδίκτυο το έτος 2001. Ο τόπος αυτός θα δώση ιδιαίτερο βάρος σε θέματα διαχειρίσεως της πολιτισμικής κληρονομιάς και υποβοηθήσεως των υπηρεσιών και των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτή.

 

Πάντος Α. Πάντος
Αρχαιολόγος
Διευθυντής Αρχείου Μνημείων & Δημοσιευμάτων​
 
Ημερολόγιο