Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσθετοι ειδικοί όροι στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης του Θερινού Ανακτόρου στο Τατόι

​Μετά από ερωτήσεις διαπιστευμένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσιογράφων σχετικά με τους πρόσθετους ειδικούς όρους που ζήτησε το ΥΠΠΟΑ για τη διακήρυξη της δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης του θερινού ανακτόρου στο π. βασιλικό κτήμα Τατοϊου, διευκρινίζονται τα εξής:

Την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων επιλογής στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου της αποκατάστασης του θερινού ανακτόρου στο π. βασιλικό κτήμα Τατοϊου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (29/7/2021) «… επειδή το κτήριο του Θερινού Ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοϊου είναι χαρακτηρισμένο μνημείο, που έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις, απαιτείται σε όλη τη διάρκεια του έργου οι εργασίες να γίνονται από εξειδικευμένους εργάτες και με επιστημονική τεκμηρίωση  από επιστημονικό προσωπικό  που θα έχει την εμπειρία στερέωσης –αποκατάστασης μνημείων. Οι εργασίες  που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στην επαναφορά των όψεων επί Γεωργίου του Α΄ …είναι εντελώς απαραίτητη η ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση των διαγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων  σε έργα επί μνημείων, καθώς οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία των εργασιών μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες ζημιές στο μνημείο. Κρίνεται ότι η ασφαλής έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου θα διασφαλιστεί με την προσθήκη επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στην διακήρυξη δημοπράτησής του, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι ο ανάδοχος που θα αναλάβει το εν λόγω  έργο θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει  σε όλες τις σχετικές δυσκολίες… Η ανάδειξη των πολιτισμικών αξιών (αρχαιολογικός χώρος Δεκέλειας, νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά του 19ου αιώνα, αρχιτεκτονική τοπίου, φυσικό περιβάλλον) και η ανάπτυξη του κτήματος ως πόλος έλξης ειδικών μορφών τουρισμού, αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική και οικονομική του αειφορία. Στο Τατόι υπάρχουν κτήρια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως μνημεία μοναδικά ή αναντικατάστατα για την κατανόηση της ιστορικής συνέχειας του κτήματος. Ένα από αυτά, το πιο σημαντικό, είναι και το κτήριο του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου που αποτελεί νεότερο μνημείο μείζονος σημασίας».

Με  βάση τη γνωμοδότηση (03/8/2021) του ανωτέρω Συμβουλίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης της προσθήκης επιπλέον όρων, σύμφωνα με το αίτημα του ΥΠΠΟΑ.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη σε ερώτηση δημοσιογράφων, γιατί το ΥΠΠΟΑ ζήτησε επιπλέον όρους δήλωσε: «Το έργο της αποκατάστασης του κτηρίου του θερινού ανακτόρου στο Τατόι είναι δύσκολο και σύνθετο. Γι΄ αυτό και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αιτήθηκε, όπως προβλέπει ο νόμος, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ειδικούς όρους για τον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί σωστά και με τρόπο απολύτως άρτιο, απαιτείται ένας ανάδοχο με ειδική εμπειρία και αυξημένες δυνατότητες. Ευχαριστώ τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Καραγιάννη, καθώς και το τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, που έκαναν δεκτούς τους όρους που ζήτησε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Το έργο της αποκατάστασης του Ανακτόρου διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (14.300.000 ευρώ) από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και προχωρά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​