Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


628.674 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για προγράμματα και δράσεις ανάδειξης της μνήμης και ταυτότητας των προσφυγικών κοινοτήτων

​Με το ποσό των 628.674 ευρώ επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προγράμματα και δράσεις που αναδεικνύουν τη μνήμη και την ταυτότητα των προσφυγικών κοινοτήτων. Έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδόθηκε από το ΥΠΠΟΑ στις 20-12-2021, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας με μέλη τους:

 • Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ειρήνη Λουτζάκη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, αφυπηρετήσασα καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ανδρομάχη Γκαζή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσειολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Γιάννη Καραχρήστο, κύριο ερευνητή του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
  γνωμοδότησε υπέρ της επιχορήγησης έξι Δευτεροβάθμιων Προσφυγικών Σωματείων. Σημειώνεται ότι οι δράσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του 2022.
  Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι δράσεις αφορούν στις εξής θεματικές:
 • Καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας των κοινοτήτων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και της εξέλιξής τους μετά την εγκατάσταση.
 • Ανάδειξη και προβολή όψεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προσφυγικού ελληνισμού που απαντώνται μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο.
 • Συγκρότηση και ψηφιοποίηση φωτογραφικών αρχείων, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη μουσειακών συλλογών
 • Έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις
 • Εκπαιδευτικές δράσεις
 • Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων κ.ο.κ.
 • Διοργάνωση δράσεων για την ανάδειξη της συμβολής του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της βόρειας και ανατολικής Θράκης στην ανάπτυξη του αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα.

Ακολουθούν οι επιχορηγούμενες προτάσεις, όπως υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:

 1. Η πρόταση με τίτλο «100 χρόνια συλλογικής μνήμης του Ελληνισμού της Ανατολής» του φορέα Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων ενισχύεται οικονομικά με 35.492€ επειδή αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της μνήμης των προσφυγικών πληθυσμών από την Καππαδοκία Μικράς Ασίας και του πολιτισμικού αποτυπώματός τους στους τόπους εγκατάστασης, αλλά και στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας και της μνήμης του Συλλόγου, ο οποίος αποτελεί πόλο συσπείρωσης των Καππαδοκών.
 2. Η πρόταση με τίτλο «Ψηφιακό ταξίδι στη Γη του Πόντου Διαδραστική πύλη για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Γεωγραφία του Εύξεινου Πόντου» του φορέα Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος Π.Ο.Ε. επιχορηγείται με το ποσό των 48.000€, καθώς η δημιουργία του ψηφιακού υλικού θα αποτελέσει συνεισφορά στην ανάδειξη της ποντιακής μνήμης και ταυτότητας.
 3. Η πρόταση με τίτλο «Μελέτη και Προβολή της Συμβολής των Ελλήνων της Ανατολής στην Βιομηχανική και Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδος μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή και καθ' όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα» του φορέα Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών επιχορηγείται με το ποσό των 29.940€, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της συνεισφοράς των Ελλήνων της Ανατολής στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
 4. Η πρόταση με τίτλο: «Χορεία - Ήχοι αιώνων της καθ' ημάς Ανατολής - μια ρίζα, τρεις πολιτισμοί (Πόντος, Μικρά Ασία, Θράκη)» του φορέα Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων επιχορηγείται με το ποσό των 120.000€, επειδή αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της ποντιακής ιστορίας και πολιτισμού.
 5. Η πρόταση με τίτλο «Μνήμη 1922» του φορέα Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) επιχορηγείται με το ποσό των 355.242€ επειδή η δράση αναμένεται να συμβάλει στη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης των προσφυγικών κοινοτήτων ανά την Ελλάδα.   
 6. Η δράση με τίτλο «Διάσωση και αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς του Θρακικού Ελληνισμού» του Δευτεροβάθμιου φορέα Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων (Π.Ο.Θ.Σ.) ενισχύεται οικονομικά με 40.000€, επειδή αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάδειξη της προσφυγικής ταυτότητας του θρακικού ελληνισμού. 

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
  ​​​​