Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις αρχαιότητες της ακυρωθείσης δημοπρασίας των Christie’s

​Σχετικά με ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις αρχαιότητες της ακυρωθείσης δημοπρασίας των Christie's, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ), μέσω του αρμοδίου Τμήματος ελέγχει με κάθε πρόσφορο τρόπο την διεθνή αγορά τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στον έλεγχο και της συγκεκριμένης δημοπρασίας, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε από τον Οίκο.

2. Ο έλεγχος που έγινε από το αρμόδιο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΤΤΠΠΑ) δεν έδωσε στοιχεία που να τεκμηριώνουν την παράνομη διακίνηση, από τον σημερινό ελλαδικό χώρο, κάποιου από τα αντικείμενα αυτά.

3. Οι Οίκοι Δημοπρασιών, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των Art Dealers, όπως έχει διαμορφωθεί από την UNESCO, οφείλουν να δίνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των αντικειμένων που δημοπρατούν.

4. Η ΔΤΠΠΑ αξιοποιεί κάθε πληροφορία σχετικά με την παράνομη διακίνηση ελληνικών αρχαιοτήτων που έρχεται σε γνώση της από κάθε πηγή.

5. Σύμφωνα με την αρμόδια ΔΤΠΠΑ δεν έχουν τεκμηριωθεί, στην εν λόγω δημοπρασία, αντικείμενα παρανόμως διακινηθέντα από την ελληνική επικράτεια.

 


Σχετικά Αρχεία:

Κατηγορία:

1;#Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία Έκδοσης:

10/04/2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​