Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκκαθαριστή στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του ΥΠΠΟΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκκαθαριστή του Ταμείου

Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1

του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

που υπογράφηκε στο Magglingen/ Macolin τη 18

η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των

αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες

διατάξεις» [ΦΕΚ Α' 185]


Ημερομηνία:

12/12/2019 - 16/12/2019

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

09/12/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις