Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 1/2020

​“Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού  εποπτικού​ και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του Ξενοκρατείου Αρχαιολογικού Μουσείου   

​στο πλαίσιο του έργου 
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ”  ​

Ημερομηνία:

15/06/2020 - 30/06/2020

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​​ΑΔΑΜ: 20PROC006867366 2020-06-15 

ΑΔΑ: 65Ψ84653Π4-4ΣΔ

Ημερομηνία Έκδοσης:

15/06/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις