Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή του ΝΠΔΔ Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού κι Αθλητισμού) γνωστοποιεί με το αριθμ. 119/10-9-2020 έγγραφο του  Προέδρου της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης  του Διευθυντή του  ανωτέρω ΝΠΔΔ τα αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης στο πλαίσιο της αριθμ. 73/10-3-2020  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ​

Ημερομηνία:

14/09/2020 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

14/09/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις