Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Aνακοίνωση της ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο : «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών, με έμφαση στην αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων»
​Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005 (όπως προστέθηκε με τις
διατάξεις του το άρθρο 29 του Ν.4014/2011) ανακοινώνει ότι:
Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατατέθηκε η προμελέτη με τίτλο: «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου
Θερμοπυλών, με έμφαση στην αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων» .
Η μελέτη εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Μαρία Μαγνήσαλη, κατόπιν ανάθεσης που της
έγινε από το Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ", μετά την υπ’ αριθμόν 6/19- 02-2019 απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
Η μελέτη παραχωρήθηκε δωρεάν από το Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ" και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα από την
Υπηρεσία.
Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της ΕΦΑΦΕΥ (πληροφορίες: κ. Ευθυμία Καράντζαλη Δρ.
Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑΦΕΥ, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ζαφείρη 1, Λαμία, 1ος όροφος,
τηλ. 2231047628, 29) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής εντός προθεσμίας 30 ημερών
από την ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες.

Ημερομηνία:

04/12/2020 -

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

04/12/2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις