Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Θεάτρου (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ) επαναπροκηρύσσει τη θέση του Διοικητικού - Οικονοµικού Διευθυντή του Θεάτρου και απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν.2273/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 3 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159/6.9.2016).

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να λάβουν ηµεροµηνία συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής, ή αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένων του Θεάτρου, όχι µεταγενέστερα από την 22/02/2021.

Ο τρόπος και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ: 4722/18-12-2020 επαναπροκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Θεάτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Νομική Σύμβουλο κ. Γεωργία Δραμπέλη (τηλ. 210-5288264) καθημερινά και ώρες 11:00-16:00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου στο σύνδεσµο www.n-t.gr καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

 

 

 

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις