Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου & Διεθνούς Διαγωνισμού με αρ. 1/2020 και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης»

​Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου & Διεθνούς Διαγωνισμού με αρ. 1/2020 και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης» του Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές καταστροφές», με κωδικό ΟΠΣ 5004151​

Ημερομηνία:

08/02/2021 -

Τόπος:

  • Κομοτηνή, Ροδόπης

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

08/02/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις