Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος διαγωνισμος αρ. 2/2021 για το υποέργο 2 "Μίσθωση ικριωμάτων, αντιστηρίξεων και θολοτύπων" του έργου Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο »

​Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μίσθωση, μεταφορά, συναρμολόγηση, συντήρηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση α) μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας/υποστύλωσης, β) θολοτύπων και γ) προσωρινής περίδεσης του τυμπάνου του τρούλου του θερμού χώρου στο ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ του Κάστρου Ιωαννίνων, τα οποία είναι απαραίτηταγια τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Μνημείου.​

Ημερομηνία:

16/02/2021 - 29/03/2021

Τόπος:

  • Ιωάννινα, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/02/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις