Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ορισμός νέας ημερομηνίας έναρξης διεξαγωγής του διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού 5ης κατηγορίας (Tutti) στα κοντραμπάσα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια της από 17-11-2020 ανακοίνωσής μας για την αναβολή διεξαγωγής του διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής  θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού 5ης κατηγορίας (Tutti) στα κοντραμπάσα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία εποπτευόμενη από το ΥΠΠΟΑ) η οποία προκηρύχθηκε με την αριθμ. YΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/251547/12796/18475/ 18134/709/19-6-2020 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/1-7-2020) (ΑΔΑ: 658Κ4653Π4-6ΙΝ) απόφαση – προκήρυξη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας γνωρίζουμε ότι ως νέα ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021.

Η ανακοίνωση αυτή θα αναρτηθεί επίσης, στον  ιστότοπο της Κρατικής  Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (www.tsso.gr).
 
 
Mε εντολή
Προϊσταμένου Γενικής  Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνιος Κουτσούρης​

Ημερομηνία:

01/06/2021 - 05/06/2021

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

22/04/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις