Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. 03/2021 για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» περιοχής λίμνης Καϊάφα

​Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με την Ανοικτή Διαδικασία Για Συμβάσεις με Προϋπολογισμόανώτερο Του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου για την«Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων»στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνηςΚαϊάφα»(Κωδ. Πράξης/ MIS 5007967)

Ημερομηνία:

27/04/2021 -

Τόπος:

  • Ηλεία, Ηλείας

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/04/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις