Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Α’ Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»

Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Α’ Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398​

Ημερομηνία:

28/04/2021 -

Τόπος:

  • Λήμνος, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Απόφαση ματαίωσης διαγωνισμού, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/04/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις