Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους​
​Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους με αποκλειστικά καθήμενους θεατές. Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο. Η λειτουργία των παραπάνω μπορεί να ξεκινήσει στις 28/5/2021.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις