Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επικαιροπoιημένες οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους

• Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους με αποκλειστικά καθήμενους θεατές.
• Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο.
• Η ισχύς του παρόντος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36587 (ΦΕΚ 2476/Β΄/10.06.2021) ξεκινάει από τις 14/06/2021.​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις