Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επικαιροποιημένες οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής προβών θεαμάτων - ακροαμάτων
  • ​ Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή προβών ζωντανών θεαμάτων-ακροαμάτων. 
  • Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε προγενέστερο σχετικό έγγραφο.
  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται τακτικά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την περίπτωση επικαιροποίησης της παρούσας οδηγίας.
 

Για όλους τους συντελεστές των θεαμάτων/ακροαμάτων που συμμετέχουν σε πρόβες ισχύει η υποχρέωση διενέργειας μοριακού ελέγχου ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου (rapid-test) ή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εβδομαδιαίως. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, όσοι από τους παραπάνω έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον  εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς και όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Ημερομηνία:

03/08/2021 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

03/08/2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις