Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13-09-2021 με θέμα "Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1/ΓΠ.οικ.55400/10-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης" Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.(Β'4206)"(ΦΕΚ 4214/τ.Β΄/13-09-2021)

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2131322712, 789, 739​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις