Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Με τη με αριθμό 100740 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4451) εγκρίθηκε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Περιλαμβάνει τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού με βάση την κατανομή και τον προγραμματισμό των πόρων του ΕΠΑ. Θέτει τους στόχους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και καθορίζει τα αποτελέσματα που επιδιώκονται από την εφαρμογή του.

Ημερομηνία:

29/09/2021 - 31/12/2025

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

20/10/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις