Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συμπλήρωση της από 22-10-2021 ανακοίνωσης για τη μεταφορά εργαζομένων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση    : Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας: 106 82
Τηλέφωνα     : 213-1322416, /-420, /-414, /-125
E-mail            : zsarri@culture.gr

Σε συνέχεια της από 22-10-2021 ανακοίνωσης που αφορά στη μεταφορά εργαζομένων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, γνωστοποιείται συμπληρωματικά πίνακας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στα οποία, το προσωπικό του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ)  δύναται, με αίτησή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, να ζητήσει τη μεταφορά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ενενηκοστού ένατου του ν. 4812/2021.
 
Επισυνάπτεται Πίνακας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τομέα Πολιτισμού και Πίνακας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ.
 
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις