Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. 4/2021 για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

​Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού ​προϋπολογισμού 138.454,19 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση του H/M εξοπλισμού και των φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση της Η/Μ εγκατάστασης του Σπηλαίου Πετραλώνων.​​​​​

Ημερομηνία:

29/12/2021 -

Ώρα Έναρξης:

15:30

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

29/12/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις