Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2022 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ​για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ», mis 5033016

​1.       Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, και θέση σε λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού: 1 Προβολικό σύστημα Α1, 1 Προβολικό σύστημα Α2, 1 Προβολικό σύστημα Α3,  1 Προβολικό σύστημα Α4, 1 Σύστημα Ήχου χώρου «Χώρος των Κινήτρων» (Α) ΣΗ1, 1 Διαδραστικός ψηφιακός «τοίχος» με τον εξοπλισμό οδήγησης Β1, 1 Διαδραστικός ψηφιακός «τοίχος» με τον εξοπλισμό οδήγησης Β2, 4 Διαδραστικοί Βιντεο-προβολείς μικρότερων επιφανειών Β3, 2 Βιντεο-προβολείς μικρότερων επιφανειών Β4, 1 Μεγάλη διαδραστική οθόνη – τραπέζι/επιφάνεια αφής (ειδική ενιαία κατασκευή) με τον εξοπλισμό οδήγησης Β5, 3 Διαδραστικές οθόνες – τραπέζια/επιφάνειες αφής για ελεύθερη τοποθέτηση στον χώρο (μετακινούμενο) με τον εξοπλισμό οδήγησης Β6, 6 Διαδραστικές οθόνες αφής (στηριζόμενες σε τοίχο, εγκιβωτισμένες σε γυψοσανίδα, με βάση στήριξης σε τοίχο) με τον εξοπλισμό οδήγησης Β7, 1 Διαδραστική οθόνη αφής (στηριζόμενη σε τοίχο, οριζόντιου προσανατολισμού με βάση στήριξης σε τοίχο) με τον εξοπλισμό οδήγησης Β8, 3 Διαδραστικές οθόνες αφής (σε ικρίωμα, για ελεύθερη τοποθέτηση στον χώρο) με τον εξοπλισμό οδήγησης Β9, 4 Κεντρικοί Εξυπηρετητές Γ, 1 Εξοπλισμός Υποδομής Δ ​

Ημερομηνία:

19/02/2022 - 24/02/2022

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

19/01/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις