Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023 για «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου».

Διακήρυξη 05/2023 Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός), που αφορά στο Υποέργο 4 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου», με κωδικό MIS 5044924.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις