Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Εφαρμογή ενεμάτων ειδικής σύνθεσης για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων»

​Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την «Εφαρμογή ενεμάτων ειδικής σύνθεσης για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων» για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Πέμπτη, 29-06-2023 ​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις