Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, του Υποέργου 4: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και κωδικό MIS 5044924.

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού​ Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 4: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού» (CPV: 31720000-9/Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, CPV: 42512300-1/Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, CPV: 44141000-0/Αγωγοί), στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και κωδικό MIS 5044924.

Ημερομηνία:

30/05/2023 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Λήμνος, Λέσβου
  • Λέσβος, Λέσβου

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία Έκδοσης:

01/06/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις