Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση έγκρισης του 3ου πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και προσωρινή κατακύρωση διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων

​Απόφαση έγκρισης του 3ου πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και προσωρινή κατακύρωση του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ(α.α.διαγωνισμού 192713) για την επιλογή αναδόχου στην «Προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακών προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» του έργου «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας».​

Ημερομηνία:

17/08/2023 -

Τόπος:

  • Λαμία, Φθιώτιδος

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

17/08/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις