Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη της Εφ.Α. Λέσβου με αρ. 15/2023 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη της Εφ.Α. Λέσβου με αρ. 15/2023 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της
ενωσιακής νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός), που αφορά στο Υποέργο 6 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση Κουφωμάτων», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», με κωδικό MIS 5045260.

Ημερομηνία:

04/09/2023 -

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

04/09/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις