Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
​Ανακοίνωση πρόσληψης συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Ημερομηνία:

18/10/2023 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

18/10/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις