Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
​Ανακοίνωση πρόσληψης συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στον Λευκό Πύργο, για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία:

26/10/2023 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

26/10/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις