Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


​Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας​ για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικό στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο​

​Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από 7/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα8:00 π.μ. έως και 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. ΕΑΜΣΟΧ 1/2023 2837/18-10-2023 (ΑΔΑ: 632946ΝΛ4Ν-ΧΓΩ) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στοΕθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για πέντε (5) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικάστη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/.H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , στο διαδικτυακό κόμβο του ΕΑΜwww.namuseum.gr, του ΥΠΠΟ www.culture.gov.gr και στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr.​

Ημερομηνία:

07/11/2023 - 17/11/2023

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

06/11/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις