Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1 /2023 του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

​Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 1548/18.10.2023 (ΑΔΑ: 9Ξ5Τ46ΝΛΕΨ-ΠΤΓ) ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μήνες.

Ημερομηνία:

14/11/2023 - 24/11/2023

Τόπος:

  • Ηράκλειο, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

13/11/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις