Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


  • Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α) του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

    Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 21η Ιουλίου 2021 ως και την 5η   Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.)  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την 1η Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2025) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθ. 95189 από 14.09.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3961/Β΄ 16.09.2020) και κατ' εφαρμογή των άρθρων 123, παρ. 3 και 125, παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄ 30.10.2019), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58, Κεφάλαιο Ε', Μέρος Β' του ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α΄17.04.2021).

    Το Τ.Π.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καταρτίστηκε από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ρόλου της  ως Υπηρεσίας αρμόδιας για την κατάρτιση του Τ.Π.Α.

    Τα βασικά μέρη του, αποτελούνται από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιέχει το θεσμικό πλαίσιο και τους τομείς παρέμβασης του ΥΠΠΟΑ, την ανάλυση SWOT και την αποτίμηση των υλοποιούμενων και υπό εξέλιξη έργων. Στη συνέχεια αναλύεται η στρατηγική του ΥΠΠΟΑ για τα έτη 2021-25 και προσδιορίζονται οι αναπτυξιακοί στόχοι σε αντιστοιχία με τους συνολικούς στόχους του ΕΠΑ.

    Καλούνται οι πολίτες, οι υπηρεσίες, οι εποπτευόμενοι φορείς και οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του περιεχομένου του. Η δημόσια διαβούλευση του προγράμματος θα διαρκέσει 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης. Τα σχόλια θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdoy@culture.gr

Ημ. Καταχώρησης
21/7/2021 1:26:28 μμ
Έναρξη Διαβούλευσης
21/7/2021 12:00:00 πμ
Ανοικτή σε σχόλια έως
5/8/2021 12:00:00 πμ
​​​​
 
Ημερολόγιο