Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
5056    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/1/2021 12:48:04 μμ
ΑΔΑ:
6ΘΖΤ4653Π4-ΘΥ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/1/2021 2:18:46 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 4ουυποέργου : «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και Αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας»

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Χειμωνοπούλου Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vapostolidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/1/2021 12:18:49 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις