Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
9967    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/1/2021 4:04:13 μμ
ΑΔΑ:
6ΠΔΘ4653Π4-Κ53    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
11/1/2021 4:18:40 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «TACTICAL TOURISM» ΤΟΥ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΣΚΡΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
agkimourtzina@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
11/1/2021 2:18:43 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις