Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
35706    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/3/2021 1:46:51 μμ
ΑΔΑ:
6Ν1Δ4653Π4-Η6Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/3/2021 4:25:53 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Υποέργο 1 με τίτλο «Συλλογή, τεκμηρίωση, και ψηφιοποίηση υλικού», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις προβολής του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής» (MIS 5031271), που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
nchristodoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/3/2021 2:25:55 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις