Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
95029    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/3/2021 4:08:06 μμ
ΑΔΑ:
6Ω9Γ4653Π4-ΧΣ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/4/2021 12:10:22 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
elenivergou10@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
2/4/2021 9:10:24 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις