Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
95864    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/3/2021 9:44:26 πμ
ΑΔΑ:
ΨΦΤΜ4653Π4-Φ3Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/4/2021 12:48:19 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ιδοχ προσωπικού (φύλακες, νυχτοφύλακας, καθαριστές)

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Καράντζαλη Ευθυμία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
miliopoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/4/2021 9:48:22 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις