Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
146771    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/4/2021 2:52:42 μμ
ΑΔΑ:
6ΚΠΣ4653Π4-ΚΧΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/4/2021 5:28:45 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης οκτώ (8) ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (2019ΕΠ00510038), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0051.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΣΚΡΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vaiakon@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
8/4/2021 2:28:46 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις