Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
430129    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/9/2021 3:13:31 μμ
ΑΔΑ:
91ΧΙ4653Π4-ΤΛΛ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/9/2021 6:52:36 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (1) ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα και (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής, Καταγραφής, Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου - ARCHAEORAMA" με Κωδικό Πρότασης Τ6ΥΒΠ-00439 (MIS 5056317) στο πλαίσιο της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mglarentzou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
13/9/2021 3:52:40 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις