Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
129694    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/6/2022 1:22:35 μμ
ΑΔΑ:
ΨΒ564653Π4-ΛΜΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/6/2022 3:04:23 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο 4 με τίτλο: «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες του έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. της περιοχής ‘Μαράθι’ Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων» στο πλαίσιο της πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων της περιοχής ‘Μαράθι’ Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων» (MIS 5047467), που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
nchristodoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/6/2022 12:04:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις