Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
273348    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/6/2022 2:37:46 μμ
ΑΔΑ:
62ΓΑ4653Π4-ΙΥΔ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/6/2022 11:56:24 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Ανάκληση προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου2 «Εργασίες Πεδίου - Προστασία και Ανάδειξη των Θερμών Κλαδέου και του ΝΔ Κτηρίου Αρχαίας Ολυμπίας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με κωδικό έργου 2022ΝΑ514000345150297.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
10/6/2022 8:56:28 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις