Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
276793    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/4/2022 3:43:36 μμ
ΑΔΑ:
6ΩΟ44653Π4-ΛΑΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/6/2022 6:12:34 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου «Cultural H.ID.RA.N.T. – CULTURAL Hidden Identities Reappear through Networks of water».

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/6/2022 3:12:36 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις