Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
280317    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/6/2022 2:54:44 μμ
ΑΔΑ:
6ΤΝΘ4653Π4-ΧΤΜ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/6/2022 12:46:17 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη πρόσληψης 1 (ενός) ΥΕ Εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καρύστου», με MIS 5010174

Είδος Απόφασης:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
venetsana_magoula@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
15/6/2022 9:46:19 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις